22.6. 2022     PRAHA

SYNER BODOVAL V RATINGU KVALITY

Začátkem tohoto týden proběhlo v aule Nadace ABF na Václavském náměstí každoroční vyhlášení výsledků ratingu kvality RABF 2022. Ten veřejnosti přináší jedinečný pohled na stavebnictví v ČR. Rating Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství bodově hodnotí kvalitu firem, které se účastní tradiční soutěže Stavba roku. Klasifikace je pak sestavená na základě posuzovaných staveb.

„RABF zahrnuje pouze ty osoby a firmy, které se zúčastnily některé z přehlídek do RABF zahrnutých soutěží, respektive jen ty osoby a firmy, které byly organizátory přehlídek evidovány a údaje o nich Nadaci ABF poskytnuty nebo byly dostupné z otevřených zdrojů v časopisech či na internetu. U autorských týmů nebo sdružení firem dodavatelů získává ocenění každý jednotlivě, podíl zásluhy na získaném ocenění se neposuzuje ani nedělí – hodnocením je výsledná kvalita staveb. V roce 2022 jsme tak posuzovali 2601 osob, autorů projektové dokumentace, 1239 projektových ateliérů a kanceláří a 1046 dodavatelů staveb. Což bylo cca o 13 až 15 % více než za minulé období a svědčí to o tom, že zájem realizátorů i investorů staveb o hodnocení jejich díla má stále, i navzdory covidu, rostoucí tendenci,“ uvádí v oficiálních zdrojích Jan Fibiger, předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

V rekordní konkurenci čítající 1046 posuzovaných firem za rok 2022 patří 4. místo v kategorii Stavební dodavatelé právě společnosti SYNER, jež získala celkový počet 12 500 bodů.

FOTO: Nadace ABF