25.4. 2024     Liberec

STAVEBNÍ SPOLEČNOST SYNER PRONIKLA DO SEGMENTU HYBRIDNÍCH STAVEB. STALA SE LICENCOVANÝM PARTNEREM CREE PRO ČESKOU REPUBLIKU

Na tuzemském stavebním trhu doposud neexistoval segment hybridních staveb, to se ale brzy má změnit. Po oznámení nových partnerství ve Francii, Itálii a dalších zemích se k rodině platformy CREE Buildings připojila také společnost SYNER, s.r.o., aby tímto krokem urychlila skutečně udržitelnou výstavbu v České republice.

Vzhledem k blízkosti a historickým vazbám k Rakousku hledala společnost CREE v České republice silného hráče, kterého našla ve společnosti SYNER. V té se spojuje inovátorský přístup, tradiční hodnoty a udržitelná vize. Firma je navíc odborníkem na občanskou vybavenost, administrativní a obchodní komplexy či průmyslové a logistické terminály, kde se již využívá vysoký stupeň prefabrikace a industrializace, což jsou klíčová kritéria pro projekty CREE. Nyní se SYNER pokusí využít své dlouholeté zkušenosti k urychlení přechodu na udržitelnější výstavbu v zemi.

Po návštěvě centrály v roce 2023 rezonovala témata, jako například kvalita a způsob práce společnosti CREE v souladu se standardy společnosti SYNER a výstupem je potvrzení vzájemné synergie. "Máme více než třicet let bohatých zkušeností v konvenční stavebnictví, v segmentu hybridních staveb jsme však na samém začátku, ale zároveň víme, že máme výbornou výchozí pozici a chceme získat velký náskok před konkurencí," uvádí Ing. Lukáš Urban, člen představenstva SYNER Group.

 

Průkopníci s inovativním pohledem na věc

Z pohledu společnosti CREE se SYNER dokonale nabízel ke spolupráci nejen díky svým dobrým výsledkům, ale také díky svému inovativnímu myšlení. S partnerem jako je SYNER lze systém přizpůsobit místnímu trhu a tím napomoci dalšímu rozvoji v rámci celosvětové sítě CREE a zároveň prokázat úspěšnou implementaci v regionu.

"SYNER je na svém trhu dobře zavedeným hráčem, který se nesmířil se statusem quo, ale chce být leaderem v novém způsobu výstavby," poznamenává generální ředitel společnosti CREE Rainer Strauch. "Usilují o velkoobjemové projekty, uvažují dlouhodobě a jsou ochotni podělit se o své znalosti."

Nárůst stavební produkce v Praze (49 % mezi lety 2020 a 2023) naznačuje další možný scénář a prostor pro využití systému hybridních staveb CREE. Podle Straucha naznačuje přijetí systému CREE pro realitní projekty očekávání vyšších marží a míry návratnosti při zachování udržitelného a odpovědného jednání.

 

Revoluce v udržitelném českém stavebnictví

Stejně jako jinde, i zde roste tlak trhu na zajištění udržitelnosti a efektivity při trvalé kvalitě staveb. Stavební metody CREE pro to nabízejí hotová řešení, která lze okamžitě použít. A jako společnost známá zaváděním inovativních prvků má SYNER na svém trhu ideální možnost začít je využívat.

"Chceme stavět udržitelně a za konkurenceschopné ceny," říká Lukáš Urban a dodává: "Udržitelný přístup společnosti CREE a hybridní materiálová řešení jsou zcela v souladu s naší firemní filozofií. Naším cílem je odpovědná výstavba jak vůči investorům a budoucím uživatelům budov, tak i vůči životnímu prostředí a společnosti. Proto jsme se rozhodli začlenit tento systém do našeho širšího portfolia."

Společnost SYNER vidí v systému CREE konkrétní výhody využitelné na tuzemském trhu např. ve snížení spotřeby materiálů, minimalizace produkce množství odpadu a snížení uhlíkové stopy. Skutečnost, že obě společnosti již používají prefabrikaci, umožní rychlou integraci metod CREE.

"Spolupráce se společností CREE otevírá cestu k budoucnosti moderního stavebnictví, po které se chceme vydat. Snižování uhlíkové stopy ve stavebnictví je pro nás prioritou a tento systém nám umožní stavět velké projekty jednoduše a rychle,“ uzavírá Lukáš Urban.

 

Budoucí vyhlídky a expanze

Společnost SYNER chce se společností CREE překročit limit výstavby objektů o výšce max. čtyřech podlaží, která jsou v současné době v Česku povolena. Po registraci jako licencovaný partner již existují konkrétní plány na implementaci ve všech fázích výstavby, říká Urban: "Jako mnohem efektivnější vidíme, když investor uvažuje o využití CREE již na samém začátku projektu, tedy ve fázi, která může představovat největší přínos. Již nyní chceme tento princip zohlednit v našem vlastním developerském projektu bytové výstavby, kde by část domů byla realizována konvenční metodou a další fáze výstavby již s využitím systému CREE."

Česká republika jako středoevropská země s historickými vazbami na východní Evropu dělá ze společnosti SYNER partnera nejen pro vstup na místní trh, ale také potenciální bránu na širší východoevropské trhy. S tím počítá i zakladatel společnosti CREE Hubert Rhomberg: "Po oznámení nových partnerství ve Francii a Itálii se společnost CREE nyní s příchodem společnosti SYNER rozšiřuje po celé Evropě do všech směrů. Proběhlo přísné výběrové řízení a vytipovali jsme je jako nejlepší společnost na trhu, která chce využívat CREE ke zlepšení udržitelnosti svých budov. Jejich nasazení a profesionalita budou klíčové při prosazování cesty CREE v udržitelném rozvoji českého trhu."

Lukáš Urban ze společnosti SYNER má podobně optimistické vyhlídky i do budoucna: „Doufám a přeji si, abychom za 5 let mohli mluvit o několika úspěšných projektech a mít postaveno minimálně 50 000 m2 systémem CREE.“

 

O SYNER

SYNER je přední tuzemská stavebně-inženýrská společnost s více jak dvaatřicetiletou historií. Patří mezi TOP 10 největších a nejvýznamnějších subjektů působících na stavebním trhu v ČR. Od svého založení se společnost vyznačuje využíváním inovativních technologií a osobního přístupu k investorům – od individuálních řešení na míru až po konstrukčně a ekologicky udržitelná celková řešení.

S akcentem na aktuální témata dnešního světa, jako jsou obnovitelné zdroje, urbanizace, mobilita a infrastruktura, SYNER realizuje různorodé projekty z kategorií administrativní a bytové komplexy, občanská vybavenost, dopravní a ekologické stavby, průmyslové a logistické areály, retail a nákupní centra a další.

Široká nabídka služeb a vysoká úroveň integrace vlastních divizí a středisek spolu s moderním vozovým a strojovým parkem zaručuje nejvyšší kvalitu. Používání metodiky BIM v kombinaci s dodržováním certifikátů a standardů přináší jistotu kvality, platných harmonogramů i nákladové efektivity.

 

O CREE Buildings

CREE Buildings je mezinárodní stavební kolektiv pro regenerativní řešení budov. Společnost CREE Buildings, kterou v roce 2010 založil Hubert Rhomberg, se věnuje udržitelným a zdravým budovám s využitím prefabrikovaných komponentů na bázi dřeva a vyvinula systém CREE: osvědčená, reprodukovatelná a neustále se vyvíjející řešení pro vícepodlažní dřevohybridní budovy.

Jejich celosvětová síť partnerů staví díky licencím na tento jedinečný systém chytře a udržitelně, sdílí znalosti a spolupracuje prostřednictvím platformy CREE. Od Evropy přes Asii až po Severní Ameriku společně přinášejí revoluci ve stavebnictví.

S kvalifikovaným a na stavebním trhu etablovaným partnerem, jako je společnost SYNER, lze systém modifikovat místním podmínkám, a tím napomoci dalšímu rozvoji v rámci celosvětové sítě CREE.

 

Více zde: SYNER

Více zde: Vizionářské stavby a projekty CREE GmbH - CREE Buildings

Foto: ©CREE GmbH