30.8. 2021     Mladá Boleslav

Boleslavskou bioplynku chce město rozjet za rok a čtvrt

Energií pocházející z odpadků budou jednou obyvatelé města moci topit i na ní vařit. A také je sveze autobusem. To vše umožní centrum ekologického zpracování odpadu, jehož vybudování město prostřednictvím odpadové společnosti Compag připravuje ve východní průmyslové zóně Plazy. Má jít jedno z nej-modernějších center ekologického využití odpadu v Česku.

V rámci první fáze výstavby má vzniknout bioplynová stanice zpracovávající biologicky rozložitelný odpad, jež má mít nejen vlastní čerpací stanici, ale také bude vyprodukovaný biometan po přečištění dávkovat do sítě rozvádějící zemní plyn. „Dalším produktem fermentačního procesu v bioplynce bude organické hnojivo,“ uvedl jednatel firmy Compag Radek Lizec a připomněl, že při fermentaci bioplynu vzniká elektřina a teplo, což umožní energeticky soběstačný provoz bioplynové stanice.

Další etapou budování centra se má stát výstavba linky pro třídění komunálního odpadu. S předpokladem, že se na ni podaří získat dotaci od ministerstva životního prostředí. O penězích zástupci města jednají rovněž se Státním fondem životního prostředí.

Také s výstavbou bioplynky, jejíž přípravy už postoupily k předání staveniště dodavatelské společnosti Syner, pomohou dotace. Město získalo od Státního fondu životního prostředí 160 milionů korun a od ministerstva průmyslu a obchodu 35 milionů na technologickou část s čistěním bioplynu a čerpací stanicí. Celkové náklady přesahují 363 miliony korun. „Část uhradí dotace, zbytek zaplatíme pomocí úvěru,“ konstatoval Lizec.

Do konce listopadu příštího roku se počítá se zahájením zkušebního provozu, na konci roku následujícího už by mělo být i po kolaudaci.

Materiál pro bioplynovou stanici nabídne síť svozu biologicky rozložitelného odpadu, včetně odpadu z kuchyní v domácnostech, která má být rozšířena a posílena. Do budoucna má přibýt i biologicky rozložitelná frakce směsného komunálního odpadu oddělená při třídění.

Materiál pro bio-plynovou stanici nabídne síť svozu biologicky rozložitelného odpadu, včetně odpadu z kuchyní v domácnostech.

Zdroj: Boleslavský deník