1.7. 2022     BRANDÝS NAD LABEM

BAUMIT OTEVŘEL NOVOU ADMINISTRATIVNÍ BUDOVU

Přední výrobce stavebních materiálů Baumit brzy oslaví 30 let existence na tuzemském trhu. S naším městem je firma spojena už čtvrt století. Od té doby výrazně zesílila a letos v Brandýse nad Labem otevřela nové „Kompetenční centrum“. Více již prozradí generální ředitel Baumitu Pavel Med.

Společnost BAUMIT, spol. s r.o. je česká pobočka rakouské firmy se sídlem ve Wopfingu, cca 50 km jižně od Vídně. V ČR jsme aktivní od 1. 6. 1993, sídlo firmy bylo tehdy v Praze- Malešicích na Průmyslové ulici 5, v areálu státního podniku Prefa Praha. V příštím roce tedy oslavíme 30 let činnosti v ČR.

V ČR jsme největším výrobcem a dodavatelem suchých stavebních směsí („SOMS = suché maltové a omítkové směsi“), vedoucí postavení máme i v segmentu kontaktních tepelně-izolačních systémů (ETICS). Značka Baumit má v těchto komoditách vedoucí postavení též ve střední, východní a jihovýchodní Evropě, z celoevropského pohledu jsme v těchto segmentech trhu č. 2-3.

V ČR máme 250 zaměstnanců a v loňském roce jsme dosáhli obratu 1,66 mld. Kč, většinu zde prodávaných výrobků v ČR také vyrábíme. Máme dva závody na výrobu suchých směsí (Praha-Čakovice a Dětmarovice v okrese Karviná, Dětmarovice jsou svou výrobní kapacitou 300 000 tun/ rok největším závodem na suché směsi v ČR.

 

BRANDÝSKÉ ZAČÁTKY

Před více než 25 lety jsme koupili v Brandýse pozemek a uprostřed kukuřičného pole postavili základ dnešního výrobního závodu na pastovité hmoty. Původně to byla jen skladová hala o rozloze cca 1 500 m2 a tři podlaží stávající administrativní budovy (podzemní podlaží a dvě nadzemní, tj. budova byla již tehdy patrová). K pozemku jsme na vlastní náklady postavili i příjezdovou komunikaci v délce cca 400 m od ulice Zápská, dnes je to součást vnějšího okruhu Brandýsa, ulice se jmenuje Průmyslová. Možná i tím jsme se zapsali do dějin města, kde se cítíme být doma a jsme tu rádi.

V průběhu dalších let jsme halu zvětšili na dvojnásobek (stará hala má dnes celkem 3 000 m2 ) a vybudovali výrobní věž umožňující dnešní poloautomatickou výrobu pastovitých hmot v tzv. disolveru. Několik let jsme z Brandýsa kompletně pokrývali potřebu pastovitých hmot sesterské společnosti Baumit v Německu, závod byl dozorován německou zkušebnou LGA Norimberk. Bylo to možné i proto, že naší firemní strategií je dodávat v celé Evropě kvalitativně identické výrobky.

Před dvěma lety jsme zahájili další etapu rozšíření naší výrobně-administrativní základny v Brandýse. V první etapě jsme postavili skladovou halu o ploše cca 2 500 m2, která díky výjimečnému rozpětí vazníků na 55 m nemá žádné vnitřní podpory. Výstavba včetně vyrovnání terénu a související infrastruktury trvala pouhých 12 měsíců a 1. 4. 2021 byla nová hala uvedena do zkušebního provozu. Bezprostředně poté jsme zahájili druhou etapu, výstavbu Kompetenčního centra, souvisejících komunikací a parkovacích ploch a také nové trafostanice. Výstavba i této části byla dokončena za 12 měsíců a všechny stavby obdržely 31. 5. 2022 kolaudační souhlas. Od 1. 6. 2022 Kompetenční centrum užíváme.

Celkové investiční náklady na obě etapy, včetně podmíněných investic a souvisejícího vnitřního vybavení staveb, dosáhly 200 mil. Kč. Kompetenční centrum se stane domovem pro náš prodej v širším smyslu slova, budou zde oddělení marketingu, produktového managementu, zákaznické centrum, operativního prodeje a také útvary řízení rozvoje.

 

KOMPETENČNÍ CENTRUM

Naším cílem bylo postavit moderní budovu, kde budeme moci velkým i malým investorům, architektům, stavebním inženýrům i provádějícím firmám předvést naše výrobky, poskytnout odborné poradenství i vést teoretická a praktická školení. Současně jsme chtěli pro náš obchod vytvořit pracovní prostředí podporující invenci, komunikaci, sdílení informací a nápadů. Proto budova obsahuje tolik různorodých míst umožňujících setkávání a relaxaci.

Přestože dodáváme výrobky na neprůsvitné části stavebních konstrukcí, rozhodli jsme se pro skleněný obvodový plášť. Naše výrobky jsou zde vystaveny za sklem, jako ve vitríně či na výstavě.

 

Nové Kompetenční centrum má následující zcela výjimečné parametry:

• stavba založená na pilotách • vodorovné a svislé nosné konstrukce jsou ze železobetonu, který přispívá k tepelné stabilitě vnitřního prostředí (vysoká akumulace tepla)

• vnitřní povrchy jsou opatřeny špičkovým omítkovým systémem a povrchovou úpravou vyrovnávající vlhkost a zvyšující počet záporných iontů v interiéru (Baumit Klima omítka MPI s povrchovou úpravou Baumit IonitColor)

• podlahy jsou zdvojené, veškeré vnitřní instalace jsou vedeny zde • topení a chlazení zajištěno tepelnými čerpadly vzduch–vzduch • podlahové topení umístěno v lité plovoucí podlaze Baumit Alpha • stropní chlazení umístěno v sádrové omítce Baumit Glatt L • stavba je samozřejmě vybavena klimatizací a rekuperací • zahradní úpravy v širším okolí Kompetenčního centra budou prováděna / dokončovány postupně (v závislosti na klimaticky vhodném období výsadby atd.)

Autorem projektu Kompetenčního centra je Sebastian Nagy, generálním dodavatelem pak společnost SYNER (na otevření byl přítomen generální ředitel Petr Syrovátko). Oddělení Inženýringu a koordinace zastupoval Petr Veselý. Za koncern Baumit se pak otevření zúčastnil Christian Eibl.

 

ZDROJ: Městské listy (Brandýs nad Labem)